Smluvní podmínky

Prodávající a kupující

 

Prodávající: Jiří Pstružina – Rc4x4-shop (dále jen rc4x4-shop), K Jahodárně 160,Vestec u Prahy,252 42, Česká republika.

Rc4x4-shop- Online shop: Informace zobrazené v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.rc4x4-shop.cz


Kupující: Každý uživatel internetu, který zašle objednávku prodávajícímu na jakékoliv zboží uvedené v rc4x4-shop - Online Shopu.

 


 

Náš katalog produktů

 

V našem katalogu naleznete produkty Vyráběné Jiřím Pstružinou, které jsou pro Vás připraveni zajistit na základě Vaší závazné objednávky, neboť v naší nabídce jsou i výrobky, které nemáme ihned skladem a budeme je pro Vás vyrábět.

V katalogu jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace, která je vždy viditelně zobrazena v našem Rc4x4-shop - Online Shopu.

 

 

 

Objednávka

 

Všechny objednávky učiněné v rc4x4-shop - Online Shopu jsou závazné. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, kterými se řídí nákupy v rc4x4-shop - Online Shopu a že s nimi souhlasí.

Zaregistrováním, popř. odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů).

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce.

Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí 24 hodin po odeslání objednávky a to přímo prostřednictvím rc4x4-shop - Online Shopu, e-mailem (rc4x4shop@seznam.cz). V jiném případě může rc4x4-shop požadovat úhradu vzniklých nákladů. rc4x4-shop si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se cena výrazným způsobem zvýšila. V každém případě bude prodávající kupujícího o této skutečnosti včas informovat.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu, a to i včetně případného navýšení ceny zboží. Vrátit zboží je možné do 14 dnů od doručení pouze nepoužité a v originálním balení (dále viz Vrácení zboží).


Rc4x4-shop  je povinen vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu.

Rc4x4-shop si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující aspoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

Termín vyřízení objednávky
Zboží, které je skladem může být expedováno od 1 do 2pracovních dní od přijetí objednávky. Pokud jsou v objednávce položky, které nemáme na skladě, pak celou objednávku vyřizujeme do 1-2 týdnů.Z důvodu že výrobky jsou vyráběny maloseriově si dovolíme upozornit že pokud zboží objednate a nebude vtu chvili na skladě tak se objednávací doba prodlouží,jelikož se musí dáné zboží  vyrobit....

V případě, že objednávka obsahuje větší množství položek, které nejsou skladem, pak se doba vyřízení objednávky může prodloužit zhruba na 3 týdny.
Pokud některé položky budou po uplynutí 3 týdnů dlouhodobě nedostupné, budeme Vás o tom informovat a společně se domluvíme na dalším postupu.


 

 

Platební podmínky

 

Platit můžete buď převodem na účet, případně prostřednictvím platební brány PayPal, dále si zboží můžete objednat na dobírku (na Slovensko zboží na dobírku neposíláme), kde výše poštovného závisí na způsobu platby (dále viz platební podínky ), popř. si jej můžete objednat a vyzvednout osobně  na některé ze soutěží kde budeme vystavovat, případně dle dohody jinak.

Všechny zásilky jsou dodávány s daňovým dokladem. Ceny jsou smluvní.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


 Reklamace

Reklamace bude vyřízena dle reklamačního řádu firmy rc4x4-shop  a právního řádu platného v ČR. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci vždy v původním obalu a výhradně po předchozí domluvě s prodávajícím ( rc4x4shop@seznam.cz )..

V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího a to buď e-mailem (rc4x4shop@seznam.cz ). V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit.

Při reklamaci je nutné uvést:
a) Číslo daňového dokladu ze zásilky (popř. doložit kopii).
b) Podrobný popis závady.

rc4x4-shop rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody.


Bez předchozí domluvy nám nikdy neposílejte zpět nekompletní modely, popř. jiné zboží. V případě nekompletního nebo jinak poškozeného modelu Vám dodáme pouze chybějící či poškozené díly, případně budeme postupovat dle vzájemné dohody

 


 

Vrácení zboží

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od nákupu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se tak rozhodne, je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží musí být nepoškozené, bez známek použití či opotřebení a výhradně v původním obalu.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku od nákupu při dodání časopisů nebo periodik.

Kupující nemá nárok na vrácení expedičních poplatků, které byly uhrazeny třetím stranám. Po obdržení vráceného zboží prodávajícím bude kupujícímu příslušná částka vrácena podle dohody s prodávajícím. Jakékoliv náklady spojené se způsobem takovéhoto vyrovnání jdou k tíži kupujícího (např. výše poštovného při zaslání částky složenkou apod.).

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou informace důvěrné a budou použity pouze pro potřebu firmy rc4x4-shop, nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetím stranám či jiným způsobem zneužity. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kupující dává souhlas k archivaci osobních údajů, které jsou sděleny při registraci a při provedení každé objednávky.

Kupující má právo požádat prodávajícího o vymazání osobních údajů z databáze (tj. zrušení registrace), ale pouze jen písemnou formou.

 


Závěrečná ustanovení


Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.

Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky, resp. Slovenské republiky.


 

 

Dobírka
Při platbě na dobírku zaplatíte zboží při převzetí od poštovního doručovatele nebo na poště.
DŮLEŽITÉ: Na Slovensko neposíláme na dobírku!!

 


 

 

Bankovním převodem
Při volbě platby bankovním převodem Vám bude po dokončení objednávky zobrazena částka k úhradě, číslo účtu, konstatní symbol a variabilní symbol.
Ušetříte částku za dobírkovné (ČR).

Zde jsou informace potřebné k bankovnímu převodu:
Název účtu:
Č.účtu:
Variabilní symbol: číslo objednávky (příp. VS daňového dokladu)
Konstantní symbol: 0008

Pro zákazníky ze Slovenska budeme nuceni účtovat 200 Kč (bankovní poplatek za příjem platby ze zahraničí), pokud nevyplní typ poplatku OUR.
 

 


 

PayPal
Preferovaný způsob platby. Bezpečný a rychlý způsob platby za zboží.

 

 


 

 

V hotovosti
Tato možnost je možná pouze při osobním vyzvednutí zboží v naší kanceláři nebo na výstavní akci. O termínech výstavních akcí budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.
Ušetříte částku za dobírkovné a poštovné.

 

 


Způsob doručení na Slovensko

Popis: https://www.modelimex.cz/store/images/logo_posta.gif

Česká pošta
Cena za zásilku zaplacenou převodem, či PayPalem (na dobírku neposíláme !!!): od 180,- CZK

Při zasílání zásilek Českou poštou, se vám pošta pokusí zásilku nejprve doručit na Vámi uvedenou adresu a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště vaší adresy po dobu 14 dní.